Povestea noastra

Documentele vremii arată că istoria şcolii începe în anul 1867, ca şcoala de stat, sub numele de Şcoala de băieţi nr. 2. La început a funcţionat în mai multe locaţii închiriate, iar din 1886 are local propriu în Bulevardul Carol nr.73. În perioada 1901-1909, şcoala s-a mutat în localul din strada Sfântul Constantin (actualul amplasament). Într-un document din anul şcolar 1933-1934, se precizează că „localul a fost construit în anul 1866”.

Din anul şcolar 1948-1949 se introduce ciclul II (clasele V-VII), iar instituţia devine Şcoala de 7 ani de baieţi nr.2, apoi, în 1954, primeşte numele de Şcoala nr. 8. În toamna anului 1974 se dă în folosinţă un nou local cu 16 săli de clasă, laborator de chimie, de biologie, cancelarie, grupuri sanitare.

În anul 2001 a primit numele de Şcoala cu clasele I-VIII „ION BĂNCILĂ”. In prezent se numeste Scoala Gimnaziala Ion Bancila si are sediul in str. Scolilor nr. 46

VIZIUNE

Școala Gimnazială „Ion Băncilă” își propune să ofere un act educațional modern, menit să asigure elevilor un profil de formare bazat pe competențe-cheie, și să modeleze accederea educabililor către o formă de învățare permanentă cu valențe multiple.

MISIUNE

Școala Gimnazială „Ion Băncilă” își propune să realizeze un învățământ de calitate prin valorificarea competențelor colectivului didactic, prin implicarea în proiecte care să permită accesul la viziuni moderne asupra învățământului, și prin asigurarea unei baze materiale moderne.

Misiunea Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă” are ca obiective prioritare:

  • creșterea calității actului educațional;
  • valorificarea resurselor umane;
  • dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învățării permanente;
  • dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin participarea la programe comunitare, prin implicarea părinților, consultarea elevilor, colaborarea cu factori educativi locali și regionali, și nu în ultimul rând prin fructificarea experienței europene.