Povestea noastra

Documentele vremii arată că istoria şcolii începe în anul 1867, ca şcoala de stat, sub numele de Şcoala de băieţi nr. 2. La început a funcţionat în mai multe locaţii închiriate, iar din 1886 are local propriu în Bulevardul Carol nr.73. În perioada 1901-1909, şcoala s-a mutat în localul din strada Sfântul Constantin (actualul amplasament). Într-un document din anul şcolar 1933-1934, se precizează că „localul a fost construit în anul 1866”.

Din anul şcolar 1948-1949 se introduce ciclul II (clasele V-VII), iar instituţia devine Şcoala de 7 ani de baieţi nr.2, apoi, în 1954, primeşte numele de Şcoala nr. 8. În toamna anului 1974 se dă în folosinţă un nou local cu 16 săli de clasă, laborator de chimie, de biologie, cancelarie, grupuri sanitare.

În anul 2001 a primit numele de Şcoala cu clasele I-VIII „ION BĂNCILĂ”. In prezent se numeste Scoala Gimnaziala Ion Bancila si are sediul in str. Scolilor nr. 46

VIZIUNE

Școala "Ion Băncilă" își propune să dovedească că este o şcoală model, menită să asigure elevilor un act educaţional complet care să o menţină în rândul şcolilor apreciate în oraş.

MISIUNE

Şcoala “Ion Băncilă” îşi propune să realizeze un învăţământ de calitate prin    asigurarea unei baze materiale moderne, prin valorificarea competenţelor colectivului didactic, prin implicarea în proiecte care să permită accesul la viziuni moderne asupra învăţământului.
Misiunea şcolii ‘’Ion Băncilă’’ are ca obiective prioritare :
•    creşterea calităţii actului educaţional;
•    valorificarea la maximum a resurselor umane;
•    dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente;
•    dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin participarea la programe comunitare, prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor, colaborarea cu factori educativi locali şi regionali, şi nu în ultimul rând prin fructificarea experienţei europene.