Strategie anticoruptie

   -   OM_5144/2013_ cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educational

   -  OMENCS_5079/2016 privind aprobarea  Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

   -  OMEN_3027/2018 pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament- cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP)

   -  OMEN_5113/2014 cu privire la Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie

   -  PS-01.01 - Cercetarea disciplinara a personalului didactic si didactic auxiliar

   -  PS-01.02 - Cercetarea disciplinara a personalului nedidactic

   -  Cod etic 2018

   -  PS-31.3 - Monitorizarea riscurilor de coruptie

   -  PS-31.4 - Semnalarea si cercetarea neregularităților

   -  PS-02.3 - Functii sensibile

   -  PO - 07 - Intocmirea si aprobarea bugetului

   -  PO - 09 - Registrul Cartea Mare

   -  PO - 10 - Registrul Jurnal

    - PO - 11 - Inregistrarea in contabilitate

    -  PO - 20 - Control Financiar Preventiv

    -  PO - 03 - Achizitii Publice

    -  PL - 30 -Privind Raspunderea Disciplinara a Personalului din Unitatile de  Invatamant Preuniversitar

    -  PS - 09 - Identificarea si gestionarea abaterilor

    -  PS - 13.2 - Corespondenta

    -  Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2018 - 2019