Oferta educationala

Şcoala dispune de:

 • 12 săli de clasă, unde învaţă 21 de clase în două schimburi :
  • clasele I-V- dimineaţă
  • clasele VI-VIII – după-amiaza
 • Săli cu destinaţie specială:
  • laborator de biologie
  • laborator chimie
  • laborator de informatică – dotat cu calculatoare legate în reţea, scanner, imprimantă
 • Bibliotecă – cu un număr de peste12000 volume; dotată cu calculator
 • 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică – dotat cu 1 calculator cu imprimantă
 • 1 Cabinet director - dotat cu calculator, imprimantă, xerox
 • Cancelarie pentru personalul didactic – dotat cu calculator,imprimantă
 • Birou secretariat – dotat cu calculator, imprimantă, xerox, conectare la internet
 • Birou contabilitate – dotat cu calculator, imprimantă, xerox,conectare la Internet
 • Cabinet de integrare europeană, dotat cu videoproiector
 • Cameră pentru programul „Lapte şi corn”
 • Anexă pentru personalul nedidactic al şcolii
 • Sală de sport, grupuri  sanitare
 • Teren de sport