C.E.A.C.

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Școala Gimnazială „Ion Băncilă” - an școlar 2022-2023

Strategia internă de evaluare a calității - an școlar 2022-2023