Cod de Conduita Elevi

Puteți accesa aici Codul de Conduită a elevilor Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”.