Cursuri Optionale

A.    CURSURI OPȚIONALE ATRACTIVE!

1.    Curs opțional de  științe,  „Povestea aurului albastru”, prof. Munteanu Daniela

 • Prezentul opţional propune elevilor de clasa a V-a o călătorie în lumea minunată a apei, pentru a descoperi proprietăţile acestei licori şi beneficiile utilizării ei în viaţa  cotidiană.
 • Prin abordare interdisciplinară, vom încerca să demonstrăm împreună, că apa permite existenţa vieţii pe pământ şi să învăţăm să apreciem acest dar de preţ.
 • Opţionalul îşi propune un parcurs aplicativ, care va fi însoţit de experienţe şi experimente ce vor permite elevilor să îşi dea răspunsuri ştiinţifice la întrebări ce ţin de realitatea înconjurătoare, plecând de la noţiuni teoretice însuşite la discipline precum Ştiinţele Naturii, Geografie, Matematică, studiate în clasele primare şi conturând o legătură  prietenoasă cu disciplinele din domeniul ariei curriculare ,, Matematică şi Ştiinţele Naturii “ , al căror studiu  debutează  în  clasa a -V -a.  

2.    Curs opțional de  matematică,  „ Matematica pentru toți” , prof. Cerchez Daniela Cornelia

 • Se adresează elevilor de clasa a -VIII-a.
 • Participarea cu succes la concursurile şcolare de matematică presupune o pregătire suplimentară temeinică. Cursul se adresează elevilor ce manifestă interes deosebit pentru matematică.
 • Îşi propune conştientizarea de către elevi a faptului că învăţarea matematicii este o activitate de rezolvare de probleme, bazată pe un corpus de cunoştinţe şi proceduri , ce urmăresc formarea şi dezvoltarea la elevi, a unor capacităţi şi aptitudini specifice învăţării matematicii.
 • Cursul urmăreşte de asemenea să-i ajute pe elevi să-şi lărgească sfera de cunoştinţe si abilităţi matematice pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de acestea atât la olimpiade şi concursuri, cât şi la Evaluarea Naţională.

    
3.    Cursul optional de limba engleză, „Successful Writing”, prof. Aramă Lavinia

 • Se adresează elevilor de clasa a- VII-a și se constituie într-o propunere viabilă pe piața materialelor educative destinate orelor de curriculum la decizia școlii, asigurând oportunități de învățare eficiente și variate și reprezentând o continuare firească a celor două ore de limbă engleză din trunchiul comun. Deși accentul opționalului cade asupra dezvoltării abilităților de scriere în limba engleză, conținutul activează toate cele patru deprinderi, deoarece exercițiile de scriere derivă din activități de citire, vorbire și ascultare pe teme de interes general.
 • Noțiunile teoretice sunt asociate cu modele în care teoria este pusă în aplicare și prin intermediul cărora elevii își pot concentra atenția nu doar asupra conținutului ideatic, ci și asupra stilului și registrului în care sunt alcătuite textele propuse spre studiu. Elevii vor aprofunda relatarea unor evenimente trecute după un plan narativ, redactarea unor paragrafe în care să descrie persoane, sentimente și reacții, a unor texte funcționale (mesaje, scrisori personale, scurte instrucțiuni, reclame), oferirea și solicitarea unor informații în scris despre activități, persoane, evenimete și experiențe, precum și rezumarea unui text pe baza notițelor.

4.    Curs optional de limba franceză,  “J aime le Francais”, prof. Dumitru  Mirela Carmelia

 • Se adresează elevilor de clasa a- IV- a.
 • Propune abordarea unor teme legate de viaţa cotidiană, permiţând elevilor însuşirea unor structuri lexico-gramaticale necesare pentru exprimarea în limba franceză în diferite situaţii curente.
 • În cadrul acestui opţional se vor folosi ca suport metodologic fişele şi documentele audio-video ce conţin dialoguri cu diferite situaţii de comunicare, filme didactice.
 • Elevul va fi pus, astfel, în faţa situaţiei de a vorbi şi de a asculta un locutor, care va fi profesorul sau o înregistrare. Se urmăreşte corelarea gramaticii cu lexicul şi cu activităţile de ascultare activă a limbii franceze.
 • Vizează motivarea elevului de clasa a- IV-a pentru învăţarea limbii franceze, stimularea curiozităţii acestuia pentru  cultura şi civilizaţia franceză.
 • Prin activităţile propuse şi contextul desfăşurării instruirii, le oferă elevilor produse care dau un sens învăţării limbii franceze.

5.    Curs opțional de matematică, ,,Sinteze matematice”, prof. Chirica Neluța

 • Se adresează elevilor de clasa a -VIII –a.
 • Scopul principal al cursului opţional „Sinteze matematice” este recapitularea şi mai ales completarea celor mai importante cunoştinţe studiate pe parcursul claselor V-VIII la disciplina matematică cu rezultate teoretice şi aplicative extracurriculare, dându-le astfel elevilor instrumente mai puternice de abordare şi rezolvare a problemelor dificile ce por apărea la examene.
 • Îşi propune să-i ajute pe elevi să se pregătească eficient în vederea promovării cu succes a Evaluării Naționale, cât şi a examenelor ulterioare.
 • Urmărește tratarea unitară a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în studiul matematicii, organizarea acestora, pentru a le putea prezenta la nivel optim atunci când vor fi solicitaţi.

6.    Curs opțional de limba engleză, ,,English around the world”, prof. Dumitriu Anamaria

 • Se adresează elevilor de clasa a- V -a.
 • Își propune dezvoltarea abilităților de citit și scris.
 • Vizează  motivarea elevilor de a citi și înțelege tipuri de texte reale, cum ar fi websites sau articole din reviste.
 • Îmbogățește vocabularul elevilor prin exerciții multiple.

B.    CURSURI GRATUITE CAMBRIDGE / DELF/ EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII ȘCOLII!

 • Cursuri de limba engleză în vederea obținerii certificatului Cambridge, susținute de prof. Aramă Lavinia
 • Cursuri de limba franceză în vederea obținerii certificatului Delf, susținute de prof. Dumitru Mirela Camelia
 • Cursuri de limba română și matematică în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională, susținute de prof. Popa Marioara, Terpan Elena Silvia, Cerchez Daniela și Chirica Neluța.

C.    PREGĂTIRE PENTRU COMPETIȚII SPORTIVE !

 • Antrenament echipa de fotbal băieți primar și gimnaziu, prof. Antipov Nicoleta
 • Antrenament echipa de handbal fete gimnaziu,prof. Antipov Nicoleta
 • Antrenament echipa de fotbal fete primar, prof. Ivănescu Ionela
 • Antrenament echipa de volei fete gimnaziu, prof. Ivănescu Ionela