Alocare dispozitive pentru învățare online

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA DE ACASĂ”

H.G. nr. 370 din 07.05.2020 privind aprobarea Programului Național „Școala de Acasă” 

OMEC nr. 4738 din 20.07.2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național „Școala de Acasă”

Criterii generale și specifice pentru selecția beneficiarilor

Acte necesare 

Cerere pentru solicitarea unui dispozitiv pentru învățare în mediul digital

Declarație pe propria răspundere 

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”. Ultima zi de depunere a dosarelor este 25 august 2020.