Plan de măsuri pentru diminuarea absenteismului și abandonului școlar,An școlar 2018-2019

- Plan de măsuri pentru diminuarea absenteismului și abandonului școlar,An școlar 2018-2019